Wat ik doe

Op maat gemaakte zorg gebaseerd op eigen ervaring voor zorgverleners met (beginnende) ontwrichting
Zorgzame en deskundige begeleiding van oncologische patiënten

 

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het zijn in de natuur, het onderdeel voelen van een natuurlijke omgeving, het geestelijk welbevinden verhoogt en een herstelproces vanuit een geestelijke en/of lichamelijke ontwrichting versnelt.

Daarom bied ik als ervaringsdeskundige begeleiding ‘Buiten’. De natuur is mijn spreekkamer, maar ook mijn instrument of zelfs co-therapeut om u weer voet aan grond te laten krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een wandeling of moestuinieren, of een kopje thee in de zon, aangepast aan wat voor u haalbaar of wenselijk is.

Zorg voor zorgprofessionals

Je kunt pas voor anderen zorgen als je goed voor jezelf zorgt.

Zorg verlenen is een passie. Zorg geven vergt energie en kracht van de zorgverlener. Zorgmedewerkers zijn heel zorgzaam voor hun patienten maar zorg voor henzelf komt vaak op de laatste plaats. In een gezond, goed functionerend zorgsysteem is het essentieel dat zorgmedewerkers zelfzorgtijd leren te nemen, zodat ze vanuit hun kracht de beste zorg aan de patiënten kunnen verlenen. Het blijft een kunst de balans te vinden tussen draagkracht en draaglast. Maar dat kun je aanleren. Met mijn ervaring als medisch specialist en mijn ervaring van ontwrichting als internist-oncoloog, begeleid ik zorgmedewerkers met een (beginnende) ontwrichting. Opdat zij de draagkracht blijven voelen om hun waardevolle vak uit te blijven voeren, want hun bijdrage aan de maatschappij is onmisbaar.

Zorg voor oncologische patiënten

 

Hedendaagse oncologische zorg is complex, gaat vaak gepaard met diepe emotie bij patiënten en naasten en vraagt daarom om voldoende ruimte voor herhaling, uitleg en reflectie. Hoe goed de zorg ook is, die tijd is er vaak niet. Regelmatig komen thuis de vragen op die u graag in de spreekkamer gesteld had. Thuis begint meestal pas de bewustwording gepaard gaande met alle bijpassende emoties. Dit kan voelen als een ontwrichting. Dan is het fijn om met iemand te kunnen napraten. Iemand die u helpt de informatie die u gekregen heeft, te kunnen plaatsen, te verwerken maar ook te integreren in uw dagelijkse leven.

Met mijn achtergrond als internist-oncoloog, begeleid ik oncologische patiënten in de diagnostische, therapeutische of palliatieve behandelingsfase van hun ziekte door naast ze in de spreekkamer te zitten en/of in huiselijke omgeving nog eens alles te herhalen en te reflecteren.